Εξειδικευμένες ομάδες της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας εντόπισαν σήμερα το πρωί Αριθμό δηλητηριασμένων δολωμάτων. 

Στην κοινότητα Μουτταγιάκας της επαρχίας Λεμεσού, έιχαν εντοπιστεί τα δηλητηριασμένα δολώματα.