Με θετικό πρόσημο έκλεισε η πρώτη κυνηγετική εξόρμηση της θερινής περιόδου, μιας και οι Κύπριοι κυνηγοί ανταποκρίθηκαν θετικά στην υποχρέωση καταγραφής κάρπωσης θηραμάτων.


Σημαντικό να αναφερθεί είναι ότι τα μέλη της Υπηρεσίας Θήρας δεν χρειάστηκαν να προχωρήσουν στην έκδοση εξωδίκου για μη συμμόρφωση στους κανόνες όσον αφορά την υποχρεωτική δήλωση θηραμάτων. Υπήρξαν αρκετοί κυνηγοί οι οποίοι δεν γνώριζαν την διαδικασία, εντούτοις μέσω της ενημέρωσης και της καθοδήγησης που έλαβαν κατέγραψαν την κάρπωση τους χωρίς προβλήματα.


Συνολικά για την πρώτη κυνηγετική εξόρμηση έχουν καταγραφεί 3.069 ξεχωριστές καταχωρήσεις μέσω των οποίων καταγράφηκε η κάρπωση 14.606 θηραμάτων.

Από τα στοιχεία που επεξεργάζεται η Υπηρεσία μας τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι ένα σεβαστό ποσοστό των κυνηγών να μην κατέγραψε την κάρπωση του με αποτέλεσμα τα παρόντα στοιχεία να μην ανταποκρίνονται στην πραγματική κάρπωση.


Σημειώνεται ότι τα πιο κάτω στοιχεία θα συγκριθούν με τα στοιχεία που θα προκύψουν από την τηλεφωνική έρευνα κάρπωσης που διεξάγεται μετά την ολοκλήρωση της κυνηγετικής περιόδου.


Συγκεκριμένα μέσω της πιο πάνω υποχρεωτικής καταγραφής έχει καταγραφεί η πιο κάτω κάρπωση ανά είδος όπως φαίνεται πιο κάτω:

Αγριοπερίστερο 827

Κατσικορώνα 95

Κολιός 44

Κόρωνος 97

Φάσα 11.821

Φιλικουτούνι 1.003

Φοινικοπερίστερο 719


Την πρωτιά στην κάρπωση θηράματος πήρε η επαρχία Λεμεσού με καταγεγραμμένη κάρπωση 5.069 θηράματα και στην δεύτερη θέση η επαρχία Πάφου με καταγεγραμμένη κάρπωση 3.995 θηράματα.


Η κάρπωση ανά επαρχία φαίνεται πιο κάτω:

Λεμεσός 5.069

Πάφος 3.995

Λευκωσία 3.234

Λάρνακα 1.710

Αμμόχωστος 598


Υπενθυμίζεται ότι η καταγραφή της κυνηγετικής κάρπωσης για όλα τα θηράματα είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου και είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται. Η καταγραφή της κάρπωσης για όλα τα θηράματα θα δώσει στην Υπηρεσία Θήρας τη δυνατότητα να συλλέγει πιο σωστά και ακριβή στοιχεία με σκοπό αυτά να αξιοποιηθούν για την καλύτερη διαχείριση όλων των θηραμάτων.