Οι απαιτήσεις στη σύγχρονη κτηνιατρική έχουν αυξηθεί δραματικά στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια. Μέσα στα πλαίσια της ανέλιξης αυτής, επιβάλλεται η ακρίβεια, με σκοπό τη μείωση του στατιστικού λάθους στις χειρουργικές επεμβάσεις και στις διαγνωστικές μεθόδους. Οι ανάγκες λοιπόν για τελευταίας τεχνολογίας απεικόνιση, παίζουν καθοριστικό ρόλο. Οι ανάγκες αυτές μας καθιστούν υπόχρεους ως χειριστές και ως επεμβατικούς κτηνιάτρους να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα των ασθενών μας, αλλά και να λύσουμε απορίες συναδέλφων που θέλουν με ακρίβεια να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό μας οδηγεί στο να προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι. Ο νέος μας υπέρηχος,Dc 70 έχει τεράστιες δυνατότητες. Ο υπέρηχος είναι ένας έγχρωμος υπέρηχος που απεικονίζει με ακρίβεια το πρόβλημα του ασθενούς. 

Παρατίθενται πιο κάτω κάποια παραδείγματα που μπορεί να εντοπιστούν με τον υπέρηχο. 

•    Πυοθώρακας

Α. Υγρό στον θώρακα λόγω δαγκώματος από τσακωμό

Β. Υγρό στον θώρακα λόγω ξένου σώματος (αλουποτζίτης)

•    Αιμοθώρακας

Α. Αίμα στην κοιλότητα του θώρακα λόγω αυτοκινητιστικού δυστυχήματος

Β. Αίμα στην κοιλότητα του θώρακα λόγω δηλητηρίασης από ποντικοφάρμακο


Απόστημα εγκαψωμένο στο δέρμα λόγω παρουσίας ξένου σώματος (αλουποτζίτης)

•    Μάζα στη σπλήνα (αιμαγγειοσάρκωμα)

•    Ξένο σώμα στο έντερο λόγω έμφραξης από κόκκαλο

•    Εγκολεασμός του εντέρου