Σε 3 καταγγελίες για το παράπτωμα της χρήσης ηχομιμητικής συσκευής προχώρησαν χθές μέλη της Υπηρεσία Θήρας Λευκωσίας και Λάρνακας με το πρόστιμο των €500 έκαστος! (2 περιπτώσεις στη Λάρνακα & 1 στη Λευκωσία). 


Στην επαρχία Πάφου οι αρμόδιοι εξέδωσαν 2 εξώδικα των 300 ευρώ το καθένα για εκπαίδευση σκύλων σε απαγορευμένη περιοχή και ακόμη ένα εξώδικο των 200 ευρώ για άσκηση σκύλων χωρίς την απαιτούμενη άδεια. 


Στη Λάρνακα πέραν από τα 2 πρόστιμα για τη χρήση ηχομιμητικών συσκευών, μέλη της Υπηρεσίας εξέδωσαν πρόστιμο 60 ευρώ για απόρριψη φυσιγγίων.