Εκπαίδευση - Εκτροφή - Διαμονή

Εκτροφή Dr. Drahthaar & D. Kurzhaar

Ανδρέας Παρέλλης

Τηλ.: 99 101 002, Λευκωσία

Email: vomtamasos@gmail.com

Facebook: Vom Reich Tamaso Kennel