Ανοιχτά από τις 4:00 τις ημέρες του κυνηγιού. 

https://kawacom.gr/en/company/