Του Δρ Μιχάλη Πελεκανή -Κτηνίατρου


Ένας σκύλος κυνηγίου είναι ένας σκύλος εργασίας, σκύλος αθλητής. Πολλές φορές ιδιαίτερα σκυλιά τα οποία η φύση τους τα οδηγεί σε γρήγορες πορείες έρευνας και απότομες εναλλαγές κατεύθυνσης υπάρχει περίπτωση να υποστούν κάποιο τραυματισμό. 

Οι τραυματισμοί αυτοί μπορεί να προκληθούν κατά τη διάρκεια του κυνηγιού, των αγώνων ή και της εκπαίδευσης και οδηγούν σε χωλότητες. Κάποιες από αυτές οφείλονται σε τραυματισμούς μυών, άλλες σε τενόντων και άλλες σε συνδέσμους. Ο συχνότερος τραυματισμός του γόνατος είναι η ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου. 

Αυτό μπορεί να προκληθεί λόγω χρόνιας εκφύλισης του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου με μία απότομη κίνηση.  Μεσήλικες και υπερήλικες σκύλοι είναι πιο συχνοί παθόντες εκτός από την  περίπτωση κάποιου άμεσου τραυματισμού όπου δηλαδή στην περίπτωση που ένα σκυλί πέσει από κάποιο ύψος, γυρίσει το γόνατο και κοπεί ο χιαστός.  

Παλαιότερα δεν ήταν δυνατή η 100% αποκατάσταση του πρόσθιου χιαστού και αυτό είχε ως αποτέλεσμα το σκυλί να μην μπορεί να επανέλθει σε αγωνιστική κατάσταση.

Σήμερα όμως η σύγχρονη κτηνιατρική χειρουργική έχει να μας παρουσιάσει μία νέα μέθοδο, η οποία προσφέρει πλήρη αποκατάσταση του πάσχοντα ζώου. 

Η νέα αυτή τεχνική αποκατάστασης είναι η TPLO (Tibial Plateau leveling osteotomy).

Η τεχνική TPLO αποτελεί μια καινοτόμα διαδικασία μετατροπής της γωνιάς του κνημιαίου γόνατος σε τιμές σχεδόν μηδενικές.

Η πρακτική σημασία του χειρουργείου αυτού συνίσταται στο να εκμηδενίσει τις δυνάμεις ολίσθησης και πλαγιοκίνησης του γόνατος καθιστώντας τη χρήση του χιαστού συνδέσμου ανούσια.

Αποτελεί πλέον ενδεικνυόμενη τεχνική αποκατάστασης της ρήξης του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου που βρίσκει εφαρμογή στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος ασθενών (μικρού-μεσαίου-μεγάλου μεγέθους σκύλοι).

Το πλεονέκτημα έναντι των υπόλοιπων τεχνικών αποκατάστασης του χιαστού είναι η πλήρης αποκατάσταση του αθλητή ασθενή χωρίς μελλοντικά προβλήματα ή υποτροπές.


Αφού το σκυλί χειρουργηθεί τότε μέσα σε διάστημα δύο μηνών μπορεί να περπατήσει κανονικά ξανά χωρίς πόνο και χωρίς καμία δυσκολία.  Ακολουθεί κάποιες ασκήσεις φυσιοθεραπείας και πολύ σύντομα ο αθλητής είναι ξανά έτοιμος για δράση.