Βαθαίνει το ρήγμα ανάμεσα στους ιδιοκτήτες Επανιέλ με ανακοινώσεις ένθεν και ένθεν


Αναγνώριση του νέου Ομίλου Επανιέλ Μπρετόν από την A.I.C.E.B

Σύμφωνα με την έκθεση πεπραγμένων της A.I.C.E.B o νέος Κυπριακός Όμιλος Επανιέλ Μπρετόν έχει αναγνωριστεί ως ισότιμο μέλος του Διεθνές Ομίλου των Επανιέλ. Σύμφωνα με την έκθεση από την στιγμή που ο προηγούμενος Όμιλος δεν τυγχάνει αναγνώρισης από τον Κυπριακό Κυνολογικό Όμιλο Κύπρου τότε δεν μπορεί να είναι μέλος του Διεθνή Ομίλου Επανιέλ παρά τα 30 χρόνια ιστορίας του. Αυτό έγινε κατόπιν γνωμάτευσης του FCI όπου ζητήθηκε η άποψη του και από την A.I.C.E.B.

Έτσι λοιπόν και μετά τα νέα δεδομένα ο Κυπριακό Όμιλος Επανιέλ Μπρετόν έχει εκδώσει ανακοίνωση στην οποία αναφέρει:


Αγαπητά μέλη του ΚΟΕΜ,

Αγαπητοί κυνόφιλοι και φίλοι του Επανιέλ Μπρετόν στην Κύπρο,

Σας κοινοποιούμε, κατόπιν έγκρισης, τα πεπραγμένα της AICEB.

Ως ΚΟΕΜ και ισότιμο μέλος της AICEB λάβαμε μέρος στην Γ.Σ. όπου ψηφίσαμε για τις πολύ σημαντικές αλλαγές στο καταστατικό της AICEB.

Μετά από παράκληση πολλών μελών μας, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε, μέσω της πιο έγκυρης αρχής ότι:

- Ο ΚΟΕΜ είναι ο μόνος αναγνωρισμένος Όμιλος στην Κύπρο ως εκπρόσωπος της φυλής του Επανιέλ Μπρετόν από τον Κυνολογικό Όμιλο Κύπρου, την FCI και την AICEB.

- Οποιοιδήποτε αγώνες ή εκδηλώσεις οργανώνονται από άλλους Ομίλους για το Επανιέλ Μπρετόν είναι άκυρες και οποιεσδήποτε διακρίσεις δεν αναγνωρίζονται από καμία αρχή (ΚΟΚ, FCI ή AICEB), συνεπώς δεν μπορούν να πιστοποιηθούν στα pedigree των σκυλιών.

- Προτρέπουμε τους ιδιοκτήτες Επανιέλ Μπρετόν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να προστατεύσουν τα σκυλιά τους και ταυτόχρονα την φυλή του Επανιέλ Μπρετόν στην Κύπρο.

- Ο ΚΟΕΜ λειτουργεί στο πλαίσιο της νομιμότητας και αναγνώρισης από τον Κυνολογικό Όμιλο Κύπρου, την FCI και την AICEB και βάση ενός εγκεκριμένου καταστατικού τα άρθρα του οποίου εφαρμόζονται πιστά σε όλες τις περιπτώσεις.

O ΚΟΕΜ έχει αποστείλει προς έγκριση το πρόγραμμα εκδηλώσεων του για το 2022 το οποίο είναι το εξής.


Ημερομηνία

Αγώνας

Τόπος

Απονομή

23-Ιαν-2022

Πρακτικό Κυνήγι

Περιστερώνα - Ακάκι - Αστρομερίτης

CACT

30-Ιαν-2022

Πρακτικό Κυνήγι

Περιστερώνα - Ακάκι - Αστρομερίτης

CACT

12-Φεβ-2022

Πρακτικό Κυνήγι

Περιστερώνα - Ακάκι - Αστρομερίτης

CACIT

13-Φεβ-2022

Πρακτικό Κυνήγι

Περιστερώνα - Ακάκι - Αστρομερίτης

CACIT

20-Φεβ-2022

Πρακτικό Κυνήγι

Περιστερώνα - Ακάκι - Αστρομερίτης

CACT

27-Φεβ-2022

Πρακτικό Κυνήγι

Περιστερώνα - Ακάκι - Αστρομερίτης

CACT

6-Μαρ-2022

Derby

Περιστερώνα - Ακάκι - Αστρομερίτης

CAC

14-Μαίου-2022

Σεμινάριο

Κοφίνου

Ν/Α

15-Μαίου-2022

Αγώνας Μορφολογίας

Κοφίνου

CACIB

31-Ιου-2022

Σκοπευτικός Αγώνας

Διεθνές Σκοπευτήριο Λεμεσού

Ν/Α

8-Οκτ-2022

Αγώνας Βουνού

Χοιροκοιτία

CACT

9-Οκτ-2022

Αγώνας Βουνού

Χοιροκοιτία

CACT

23-Οκτ-2022

St Hubert

Θα καθοριστεί αργότερα

N/A

19-Νοε-2022

Αγώνας Μπεκάτσας

Θα καθοριστεί αργότερα

CACT

26-Νοε-2022

Αγώνας Μπεκάτσας

Θα καθοριστεί αργότερα

CACTΑπό πλευράς του Πρώτου Ομίλου των Επανιέλ Μπρετόν, του οποίου ο Κ.Ο.Κ. έχει κάνει άρση της αναγνώρισής του αλλά υφίσταται ως σωματείο στον Έφορο Σωματείων και ιδρυμάτων, έχει εκδοθεί και δημοσιευτεί η σχετική ανακοίνωση


Ανακοίνωση: Τρέχουσες εξελίξεις σε σχέση με την συμμετοχή μας στην A.I.C.E.B. 


Το Δ.Σ. του Ομίλου Επανιέλ Μπρετόν Κύπρου κατόπιν παράκλησης πολλών μελών του να λάβουμε θέση στην πρόσφατη ανακοίνωση του νεοϊδρυθέντος ομίλου επανιέλ μπρετόν σχετικά με την αναγνώρισή του από την A.I.C.E.B. θεωρήσαμε ορθό να εκδώσουμε την παρούσα ανακοίνωση. Διευκρινίζουμε ότι η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί, είτε άμεσα είτε έμμεσα, απάντηση στον νεοϊδρυθέντα όμιλο επανιέλ μπρετόν και ούτε σε οιονδήποτε άλλο.

Δεν ανοίξαμε και δεν θα ανοίξουμε συζήτηση ούτε θα απαντούμε μέσω ανακοινώσεων σε οιονδήποτε. Είμαστε και θα παραμείνουμε προσηλωμένοι στους στόχους μας και τις απαντήσεις θα τις δώσουμε όταν πρέπει, όπως πρέπει και σε όσους πρέπει.

Ερχόμαστε τώρα στο θέμα που αφορά η ανακοίνωσή μας.

Η A.I.C.E.B. (Διεθνής Ομοσπονδία των Εθνικών Ομίλων Επανιέλ Μπρετόν) οφείλει, με βάση το καταστατικό της αλλά και το καταστατικό της F.C.I., να αναγνωρίζει τον εκάστοτε αναγνωρισμένο από τον Εθνικό Κυνολογικό Όμιλο όμιλο της φυλής των επανιέλ μπρετόν. Αυτό αναπόφευκτα έπραξε και στην περίπτωση της Κύπρου η A.I.C.E.B. μετά την αναγνώριση από τον Κ.Ο.Κ. του νεοϊδρυθέντα ομίλου επανιέλ μπρετόν. Δεν είναι θέμα που εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της A.I.C.E.B. το ποιόν όμιλο επανιέλ μπρετόν μιας χώρας θα αναγνωρίσει αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός ομίλου που δηλώνουν ότι εκπροσωπούν την φυλή. Οποιοιδήποτε περί του αντιθέτου ισχυρισμοί είναι παραπλανητικοί και σκοπεύουν στην δημιουργία εντυπώσεων και τίποτε άλλο.

Είναι γνωστή σε όλους τους μπρετονίστες η στάση του νυν Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ο.Κ. έναντι του Ομίλου μας και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την εχθρική στάση τους με αποκορύφωμα την άρση της αναγνώρισής μας (όπως και του Ομίλου Κούρτσχααρ) αλλά δεν θεωρούμε σκόπιμο να επεκταθούμε στην παρούσα ανακοίνωση αφού άλλο θέμα είναι ο σκοπός της έκδοσής της.

Ο Όμιλος Επανιέλ Μπρετόν Κύπρου, με 30 χρόνια ιστορία , είναι αυτός που κατέστησε την Κύπρο μέλος της A.I.C.E.B. και είναι αυτός που έγραψε ιστορία στα ευρωπαϊκά τερραίν. Μία ιστορία για την οποία όσοι ασχολήθηκαν και ασχολούνται με τις διεθνείς διοργανώσεις στο εξωτερικό την αναγνωρίζουν, την σέβονται και μιλούν με τα καλύτερα λόγια. Λόγω αυτής της ιστορίας και της επιτυχούς διαδρομής του Ομίλου μας σε αυτό που ονομάζεται Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων κάναμε πολλούς και πραγματικούς φίλους τους οποίους διατηρούμε μέχρι σήμερα. Κάποιοι θέλησαν να εκμεταλλευτούν αυτή την 30χρονη ιστορία και τις θυσίες δεκάδων μελών μας παρουσιαζόμενοι πρόσφατα ως εκπρόσωποι της φυλής και υπερηφανευόμενοι πανηγυρίζουν ότι τους αναγνώρισε ο Κ.Ο.Κ. και η A.I.C.E.B. . Σύντομα ο χρόνος θα δείξει πόσο θα διαρκέσει αυτός οι πανηγυρισμοί και οι χαρές καθώς και τι θα ακολουθήσει. Δεν θα πούμε περισσότερα για ευνόητους λόγους.

Ο Όμιλος Επανιέλ Μπρετόν Κύπρου είναι ένα καθόλα νόμιμο σωματείο και πλήρως συμμορφούμενο με τις διατάξεις του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου και θα συνεχίσει να φέρνει εις πέρας όλες τις διοργανώσεις που προγραμματίζει οι οποίες αποκλειστικό στόχο έχουν την βελτίωση και προαγωγή της φυλής των επανιέλ μπρετόν όπως άλλωστε κάνει εδώ και 30 χρόνια. Άλλωστε αυτό ζητούν τα μέλη μας αλλά και οι νέοι μπρετονίστες που ήλθαν κοντά μας και αγκάλιασαν τον Όμιλο με αγάπη και εκτίμηση μαθαίνοντας πολύ καλά ποιοί έκτισαν την ιστορία του επανιέλ μπρετόν τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς.

Εμείς εκείνο που έχουμε να πούμε στους ιδιοκτήτες των επανιέλ μπρετόν και όσους επιθυμούν να γίνουν μελλοντικά ιδιοκτήτες επανιέλ μπρετόν είναι: (α) Ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους φίλους μας για την πιστή και αδιάλειπτη συμπαράστασή τους και να είναι βέβαιοι ότι δεν μένουμε « με δεμένα τα χέρια» για ό,τι συμβαίνει. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την στήριξη που μας δίνουν και ο Όμιλός μας θα είναι πάντα δίπλα τους και ειδικά όταν αλλάξουν τα δεδομένα που επικρατούν σήμερα τα οποία δεν θα διαρκέσουν για πολύ. (β) Όσοι έχουν κάνει την επιλογή τους εκτός την οικογένειας του Ομίλου μας, όπως είχαν κάθε δικαίωμα να πράξουν, μελλοντικά θα μείνουν πάρα πολύ εκτεθειμένοι από τις εξελίξεις που θα λάβουν χώραν κάτι το οποίο φαίνεται να μην αντιλαμβάνονται τώρα.

Γι’ αυτό προτρέπουμε τους νέους ιδιοκτήτες επανιέλ μπρετόν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ποιόν όμιλο θα ενταχθούν και θα τον στηρίξουν ούτως ώστε να προστατεύσουν τα μπρετόν τους και ταυτόχρονα την φυλή των επανιέλ μπρετόν στη Κύπρο από τις επερχόμενες εξελίξεις στο χώρο κυνοφιλίας και ειδικότερα των Επανιέλ Μπρετόν. Ο Όμιλος μας, όταν αλλάξει η παρούσα κατάσταση και για την οποία σας διαβεβαιώνουμε ότι θα αλλάξει, θα στηρίξει μόνο όσους τον στήριξαν τους οποίους και γνωρίζει πάρα πολύ καλά. (γ) Καλό είναι να γνωρίζουν αυτοί που, μέχρι στιγμής, υποστηρίζονται από το νυν Δ.Σ. του Κ.Ο.Κ. και θεωρούν ότι θα είναι πάντα εκεί να τους στηρίζουν και έχουν «επενδύσει» όλο τους τον προγραμματισμό για τα μπρετόν τους στην βεβαιότητα που πιστεύουν ότι παρέχει η στήριξη του νεοϊδρυθέντος ομίλου Επανιέλ Μπρετόν από τον Κ.Ο.Κ. ότι ο τελευταίος αντιμετωπίζει γύρω στις 15 δικαστηριακές υποθέσεις (οι οποίες αναμένεται σύντομα να αυξηθούν) οι οποίες έχουν καταχωρηθεί από τακτικά και μη μέλη του κάτι που συνεπάγεται κόστος δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Επίσης ο Κ.Ο.Κ. ήδη οφείλει δεκάδες χιλιάδες ευρώ Φ.Π.Α. και Κοινωνικές Ασφαλίσεις οι οποίες συνολικά αγγίζουν το ποσό των €180.000- €200.000 περίπου, αν όχι περισσότερα.

Για το Φ.Π.Α. ήδη ο Κ.Ο.Κ. αντιμετωπίζει την ποινική υπόθεση 2414/2020. Μεταξύ των πιο πάνω δικαστηριακών υποθέσεων είναι και δύο υποθέσεις (αρ.1304/2020 και αρ.1303/2020) στις οποίες έχουν εκδοθεί διατάγματα δέσμευσης μέρους του οικήματος του Κ.Ο.Κ. λόγω έκδοσης δύο επιταγών χωρίς αντίκρισμα συνολικού ύψους €64.000. Το που θα οδηγήσουν αυτά τα δεδομένα ο καθένας μπορεί να κάνει τους υπολογισμούς και εκτιμήσεις του.

http://www.cylaw.org/apofaseised/index_pol_2020.html

Οι εξελίξεις δεν θα αργήσουν να έρθουν και γι’αυτό καλό θα είναι να απασχολήσει κάποιους από που θα κρατηθούν την επόμενη ημέρα της αλλαγής στην διοίκηση του Κ.Ο.Κ.. Το να μπορεί να « βλέπει» κάποιος για μερικά μέτρα μπροστά του δεν είναι αρκετό με τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην κυνοφιλία στην Κύπρο. Θα πρέπει να μπορεί να « βλέπει» σε πολύ μεγαλύτερη απόσταση, ίσως κάποια χιλιόμετρα, για να μην βρεθεί προ δυσάρεστων εκπλήξεων και οι επιλογές του εκεί που φαίνονταν να είναι ορθές και σίγουρες να αποδειχθούν τελικά ότι ήταν άκρως λανθασμένες και καταστροφικές στον προγραμματισμό του για τα επανιέλ μπρετόν του διότι τότε δεν θα μπορεί να τον βοηθήσει κανένας .Η ανακοίνωση μας είναι σαφέστατη όπως ξεκάθαρες είναι και οι θέσεις μας γι’ αυτό ο Όμιλός μας δεν θα αποδεχθεί μελλοντικά οποιεσδήποτε δικαιολογίες από κάποιους που τώρα είτε τον πολεμούν είτε «το παίζουν σε διπλό ταμπλό».

Αυτά προς το παρόν και ευχαριστούμε για άλλη μία φορά τους πιστούς και θερμούς φίλους μας και τους διαβεβαιώνουμε ότι θα επιστρέψουμε ως μέλος της A.I.C.E.B.. Αυτοί που μας γνωρίζουν καλά είμεθα βέβαιοι ότι δεν έχουν την παραμικρή αμφιβολία γι’ αυτό και μας το δηλώνουν με κάθε ευκαιρία.


Εκ του Δ.Σ.