Καλούνται όλα τα Τακτικά Μέλη της Σκοπευτικής Οργάνωσης Λευκωσίας, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του σωματείου, που φέτος θα είναι και Εκλογική για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Δικαστικής Επιτροπής.


Η Ετήσια Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 18.00 στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου Κύπρου «Λάκης Ψημολοφίτης» στα Λατσιά και με βάση το άρθρο 12Β του Καταστατικού θα ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

  • Διαπίστωση απαρτίας
  • Εκλογή Προέδρου της Γ.Σ και ορισμός Γραμματέα και ψηφολεκτών
  • Έγκριση πρακτικών προηγούμενης Γ.Σ.
  • Λογοδοσία του Προέδρου του Δ.Σ για τα πεπραγμένα
  • Έκθεση του Ταμία για τον ισολογισμό και τα οικονομικά πεπραγμένα
  • Συζήτηση διαφόρων θεμάτων
  • Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ.Σ και Δ.Ε., με βάση το άρθρο 15 του Καταστατικού.


Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα Τακτικά Μέλη τα οποία έχουν εξοφλημένες τις ετήσιες συνδρομές τους και με βάση το άρθρο 15Β, οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν γραπτώς στον Γραμματέα του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 18.00.Από το Δ.Σ της ΣΚΟΛΕΥ 

 

ΣΗΜ: Για τη διεξαγωγή της Γενικής και Εκλογικής Συνέλευσης θα ακολουθηθούν όλες οι πρόνοιες των πρωτοκόλλων του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με τον Covid 19.