Αγαπητοί Αναγνώστες σας χαιρετώ!

Έχουμε μιλήσει σε προηγούμενα τεύχη αναφορικά με την σημαντικότητα του να είναι ένα όπλο στα μέτρα μας. Είναι κοινώς αποδεκτό, ότι εκείνο που σκοτώνει στο κυνήγι και εκείνο που μας προσφέρει επιτυχία στο σκοπευτήριο είναι το κοντάκι. Αν το κοντάκι είναι στα μέτρα μας, μπορούμε εύκολα και γρήγορα να ευθυγραμμίσουμε το μάτι μας με τον στόχο, ενώ οι κάννες βλέπουν ακριβώς εκεί που βλέπει και το μάτι μας. Σε μια αντίθετη περίπτωση, όταν το κοντάκι δεν είναι στα μέτρα μας, τότε είτε θα έχουμε αργή και δύσκολη επώμιση, είτε αλλού θα βλέπουμε και αλλού θα πυροβολούμε.

Οι βασικές κλίσεις που έχει ένα κοντάκι είναι:

Pitch: Κλίση του Πέλματος

Cast of /cast on: Κλίση κοντακιού δεξιά ή αριστερά βάση του άξονα των καννών Drop at comp / Drop at hill: Κλίση κοντακιού πάνω – κάτω βάση του άξονα των καννών Length of pull: Απόσταση σκανδάλης από το κέντρο του πέλματος

Άρα το πιο σωστό για να είναι ένα όπλο στα μέτρα μας είναι να μετρηθούμε και να παραγγείλουμε το όπλο σύμφωνα με τις δικές μας διαστάσεις. Αυτό είναι το ιδανικό, αλλά δυστυχώς είναι και πιο ακριβό. Επειδή, λοιπόν, δεν έχουμε όλοι αυτή την πολυτέλεια ή επειδή η εταιρείες δεν προσφέρουν αυτή την πολυτέλεια σε όπλα σχετικά χαμηλής αξίας, τότε εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μετρηθούμε και να παραγγείλουμε ένα όπλο κατά προσέγγιση στις διαστάσεις μας. Σε μια τέτοια περίπτωση, όταν οι κλίσεις του κοντακιού δεν απέχουν κατά πολύ από τις προσωπικές μας διαστάσεις, μπορούμε σχετικά εύκολα να ρυθμίσουμε την κλίση του κοντακιού στα μέτρα μας.

Ας δούμε, λοιπόν, με ποιους τρόπους ρυθμίζεται η κλίση ενός κοντακιού. • Ο πιο γνωστός και παραδοσιακός τρόπος είναι με την μέθοδο του λαδιού και της μηχανής. Θερμαίνουμε ειδικό λάδι σε ψηλή θερμοκρασία και με την βοήθεια μιας μηχανής πιέζουμε το κοντάκι για να μετατρέψουμε την κλίση του είτε πάνω κάτω, είτε δεξιά αριστερά. Τα υπέρ αυτή της μεθόδου είναι ότι είναι σχετικά γρήγορη μέθοδος, η οποία εάν γίνει προσεκτικά δεν αφήνει σημάδια στο κοντάκι. Πρέπει, όμως, να γίνει με τους ενδεδειγμένους τρόπους / υλικά και ο οπλουργός να είναι έμπειρος, καθώς εάν πιέσουμε το ξύλο περισσότερο από ότι αντέχει ή με λάθος τρόπο, τότε μπορεί είτε να επιφέρουμε ζημιά στο κοντάκι, είτε να μην δώσουμε την σωστή κλίση. Το βασικό μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι δεν μας επιτρέπουν όλα τα ξύλα να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Σε κάποια όπλα είτε επειδή οι μηχανισμοί είναι ιδιόρρυθμοι, είτε επειδή τα ξύλα είναι ιδιόρρυθμα δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτή την μέθοδο ή δεν μπορούμε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. • Η δεύτερη μέθοδος είναι με την αφαίρεση ξύλου από το κοντάκι. Δηλαδή με τρίψιμο στο πάνω μέρος του κοντακιού μπορούμε να αλλάξουμε την κλίση του ως προς τα μέτρα του ιδιοκτήτη. Αυτή η μέθοδος είναι πιο αποδοτική ως προς το αποτέλεσμα. Δηλαδή, όταν την εφαρμόσουμε μπορούμε να φέρουμε το κοντάκι ακριβώς εκεί που το θέλουμε και να μείνει εκεί. Τα βασικά της, όμως, μειονεκτήματα είναι ότι μπορούμε μόνο να αφαιρέσουμε ξύλο και όχι να προσθέσουμε. Έτσι, εάν χρειάζεται κάποιο άτομο επιπρόσθετο υλικό δεν μπορούμε να το κάνουμε και να μην επηρεάσουμε καλαισθητικά τουλάχιστον το κοντάκι μας. Το δεύτερο μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι εάν το όπλο είναι oil finish, θα πρέπει να το ξανακάνουμε όταν τελειώσουμε με το τρίψιμο. Αυτό κάνει την μέθοδο πιο χρονοβόρα και πιο ακριβή. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι σε μικρά κοντάκια, κυρίως σε πλαγιόκαννα ή κυνηγετικά όπλα δύσκολα εφαρμόζεται αυτή η μέθοδος. • Τρίτη μέθοδος είναι εάν πάλι το κοντάκι έχει το κατάλληλο μέγεθος και μου το επιτρέπει, να το μετατρέψουμε σε ρυθμιζόμενο. Είναι, ίσως, η πιο ακριβή μέθοδος, αλλά με αυτό τον τρόπο μπορούμε να ρυθμίζουμε το κοντάκι μας ανάλογα και με τις αλλαγές στο κορμί μας. Εάν, δηλαδή, σε πέντε δέκα χρόνια βάλουμε ή χάσουμε βάρος, τότε μπορούμε εύκολα να το φέρουμε στα μέτρα μας. Η μέθοδος αυτή έχει ακόμη ένα μικρό μειονέκτημα ότι προσθέτει βάρος στο κοντάκι μας, λόγω του μηχανισμού που ενσωματώνεται στο ξύλο. • Τέταρτη μέθοδος είναι η μέθοδος που αφαιρούμε ή προσθέτουμε ξύλο εντός του κοντακιού στο σημείο εφαρμογής του μηχανισμού με το κοντάκι, για να αλλάξουμε την κλίση του κοντακιού. Αυτή την μέθοδο δεν την συνιστώ προσωπικά, γιατί αλλάζουμε την ευαισθησία του κοντακιού στους κραδασμούς. Το κοντάκι πρέπει να απορροφάει τους κραδασμούς σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του. Όταν εμείς αλλάζουμε αυτή την ευαισθησία, τότε πιθανόν να προκαλέσουμε ζημιά στο μέλλον.

Βασικά αυτές είναι οι κύριες μέθοδοι για να αλλάξουμε τις κλίσεις στο κοντάκι μας. Η διαδικασία χρειάζεται και εμπειρία και χρειάζεται και τον σωστό χρόνο για να γίνει. Εκείνο που έχω παρατηρήσει είναι ότι αρκετοί κυνηγοί θυμούνται την τελευταία στιγμή να προσαρμόσουν το όπλο στα μέτρα τους και θέλουν το όπλο σε πολύ λίγο χρόνο. Είναι φυσικό, όταν ένας οπλουργός έχει αρκετό φόρτο εργασίας, ιδιαίτερα τις μέρες πριν από το κυνήγι, να μην μπορεί να εξυπηρετήσει όπως πρέπει τον πελάτη που θέλει να ρυθμίσει το κοντάκι του. Έτσι, είναι προτιμότερο αυτή η εργασία να γίνεται στους ‘νεκρούς’, κυνηγετικά, ‘μήνες’, χωρίς πίεση χρόνου για να γίνεται καλύτερη δουλειά.