Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, πολύ σοβαρή υπόθεση λαθροθηρίας  σημειώθηκε στις 28 Οκτωβρίου, το απόγευμα.  Η υπόθεση αφορά καταγγελία ατόμου για λαθροθηρία δέκα (10) περδικιών. η καταγγελία έγινε από μέλη της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας.
Μέλη του επαρχιακού γραφείου Λάρνακας – Αμμοχώστου, αξιοποιώντας πληροφορίες και μετά από παρακολούθηση, κατάφεραν να εντοπίσουν και να καταγγείλουν ένα πρόσωπο, από κοινότητα της επαρχίας Αμμοχώστου, το οποίο θήρευε περδίκια, σε απαγορευμένη περιοχή κυνηγίου, πυροβολώντας τα μέσα από το αυτοκίνητό του και σε περίοδο που δεν επιτρέπεται το κυνήγι των περδικιών.
Σημειώνεται ότι, η περίοδος κατά την οποία θα επιτρέπεται το κυνήγι των περδικιών θα αρχίσει την Κυριακή 5/11/2023.