Του Κώστα Πελετιέ

Διπλωματούχου Οπλουργού


Εξάρτημα στο όπλο νοείται το κάθε μέρος του όπλου ξεχωριστά το οποίο όταν συνδεθεί μας δίνει το κυνηγετικό όπλο. Επιπλέον το κάθε μέρος αποτελείται από πιο μικρά εξαρτήματα που και αυτά αποσυναρμολογούνται. Τα πιο βασικά εξαρτήματα τα οποία σε πιθανή δυσλειτουργία προκαλούν βλάβη στο όπλο βρίσκονται στον μηχανισμό του όπλου μας ή αλλιώς την καρδιά του. Εκεί υπάρχουν πιο μικρά εξαρτήματα όπως βελόνες, σούστες, κόκορες και άλλα μικρά μέρη. Πολλές φορές η κακή συντήρηση, η φυσική φθορά ή ακόμη η μη σωστή λειτουργία του όπλου προκαλούν βλάβες σε κάποια εξαρτήματα και θα πρέπει να αντικατασταθούν.

Παλιά όπλα

Στην Κύπρο υπάρχουν πολλά παλιά όπλα καθώς πολλές φορές το κυνήγι συνεχίζεται από γενιά σε γενιά και τα όπλα αλλάζουν ιδιοκτήτες μέσα στην ίδια την οικογένεια. Έτσι λοιπόν θα δούμε νεαρά άτομα να κρατάνε όπλα τριάντα μπορεί και σαράντα χρόνων. Αυτό δεν παίζει καμιά σημασία καθώς ως αναφορά την κατασκευή του όπλου και ιδιαίτερα του μηχανισμού η ιδέα παραμένει η ίδια. Μάλιστα αρκετά γνωστά μοντέλα όπλων διατηρούν τους ίδιους ή σχεδόν τους ίδιους μηχανισμούς τα τελευταία σαράντα με πενήντα χρόνια. 

Για παράδειγμα γνωστά μοντέλα Browning ή και Beretta αλλά και πολλά πλαγιόκαννα έχουν σχεδόν τους ίδιους μηχανισμούς εδώ και τέσσερις δεκαετίες. Έτσι στην αγορά υπάρχουν και τα εξαρτήματα για να αντικαταστήσουν εκείνα που πιθανό να έχουν πάθει φθορά. Το πρόβλημα με τα εξαρτήματα το συναντάμε κυρίως σε όπλα τα οποία έχουν βγει από την παραγωγή ή δεν είναι και τόσο γνωστά. Αρκετά εργοστάσια έχουν κλείσει τα τελευταία χρόνια και ενώ τα όπλα έφτασαν στο νησί μας δεν υπάρχει απόθεμα από γνήσια εξαρτήματα των συγκεκριμένων όπλων. Σε μία τέτοια περίπτωση έχουμε δύο επιλογές. 

Η μία επιλογή είναι να αγοράσουμε κάποιο εξάρτημα πανομοιότυπο από γνωστά εργοστάσια τα οποία κατασκευάζουν universal εξαρτήματα και να το προσαρμόσουμε ανάλογα για το συγκεκριμένο όπλο. Αυτή είναι μια τεχνική την οποία ακολουθούσαν οι πλείστες μικρές βιομηχανίες κατασκευής όπλων. Κάποια εργοστάσια κατασκεύαζαν εξαρτήματα χοντροκομμένα και τα πουλούσαν στα εργοστάσια για να τα προσαρμόσουν στα όπλα τους.

Η δεύτερη επιλογή είναι να κατασκευαστή το εξάρτημα εξολοκλήρου από την αρχή στην Κύπρο. Αυτό απαιτεί περισσότερες εργατοώρες και σίγουρα κοστίζει πιο ακριβά. Αλλά όπως έχουμε αναφέρει επειδή σε αρκετές περιπτώσεις τα παλιά όπλα κουβαλάνε και μια συναισθηματική αξία ο κάτοχος μπορεί να θέλει να το επισκευάσει.

Καινούργια όπλα

Για τα καινούργια όπλα τα πράγματα είναι πιο απλά. Συνήθως οι αντιπροσωπείες έχουν τα σχετικά εξαρτήματα ή και να μην τα έχουν σε απόθεμα τα φέρνουν σε μερικές μέρες. Φυσικά οι επαγγελματίες οπλουργοί έχουν και πηγές αγορά αυθεντικών εξαρτημάτων από το εξωτερικό , καθώς το διαδίκτυο έχει ευκολύνει αρκετά την ζωή μας στον συγκεκριμένο τομέα. Ακόμη και να μην υπάρχει επίσημη αντιπροσωπεία στην Κύπρο είναι εύκολο να εντοπιστεί ο κατασκευαστής του όπλου και να μας αποστείλει τα απαιτούμενα εξαρτήματα.

 Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι πολλές φορές όπλα φαινομενικά με διαφορετική μάρκα είναι τα ίδια. Αυτό συμβαίνει γιατί αρκετοί κατασκευαστές κατασκευάζουν το ίδιο όπλο για λογαριασμό μιας χώρας με διαφορετικό όνομα. Ένα όπλο για παράδειγμα που στην Αγγλία πωλείται με το όνομα Χ στην Ιταλία μπορεί αν πωλείται με το όνομα Ψ αλλά τα εξαρτήματα του να είναι τα ίδια.

Σίγουρα πριν το κυνήγι καλό είναι να περνάμε το όπλο μας από ένα έλεγχο για να δούμε ότι λειτουργεί σωστά αλλά είναι και σωστά συντηρημένο. Σε περίπτωση που χρειαζόμαστε κάποιο εξάρτημα να έχουμε το χρόνο είτε να το βρούμε είτε να το κατασκευάσουμε


Καλά και ασφαλή κυνήγια