Με εξώδικο χρηματικό πρόστιμο ύψους 3,000 ευρώ καταγγέλθηκε κυνηγός, ο οποίος εντοπίστηκε από μέλη της Υπηρεσίας Θήρας να κυνηγά σε περιοχή της Λευκωσίας χωρίς άδεια κυνηγίου. 

Την ίδια στιγμή κυνηγός καταγγέλθηκε απο μέλη της Υπ. Θήρας Λευκωσίας και καλείται να πληρώσει πρόστιμο ύψους 300 ευρώ για κυκλοφορία σκύλου σε απαγορευμένη περιοχή.


Στην επαρχία Λάρνακας, πρόστιμο 150 ευρώ επιδόθηκε σε κυνηγό για μεταφορά συναρμολογημένου όπλου, ενώ πρόστιμο ύψους 85 ευρών (σε διαφορετική περίπτωση) για μεταφορά πτηνών χωρίς πλήρες φτέρωμα. 


Στην Πάφο, η Υπ. Θήρας προχώρησε σε 2 καταγγελίες για χρήση ηχομιμητικής συσκευής και με το εξώδικο των 500 ευρώ για τον καθένα, ενώ εντοπίστηκαν και 2 περιπτώσεις για μεταφορά όπλου εκτός θήκης με το πρόστιμο να φτάνει τα 150 ευρώ έκαστος. Η Υπ. Θήρας Πάφου εξέδωσε επίσης πρόστιμο 50 ευρώ για ενδυμασία κυνηγού.