Με πρόστιμο σχεδόν 3000 ευρώ καταγγέλθηκε λαθροκυνηγός στη Λεμεσό ο οποίος εντοπίστηκε το Σάββατο, από τα μέλη της Υπ. Θήρας Λεμεσού να κυνηγά με ξόβεργα και ηχομιμητικές συσκευές. 

Στην πρωτεύσουσα εντοπίστηκαν 7 παράνομες υποθέσεις με 2 εξ αυτών να αφορούν εκπαίδευση σκύλων σε απαγορευμένες περιοχές και χωρίς την ύπαρξη του ενός σκύλου στην άδεια κυνηγίου. Ενώ οι υπόλοιπες 5 υποθέσεις αφορούσαν απαγόρευση απόρριψης φυσσιγίων. 


Στη Λάρνακα εντοπίστηκε κυνηγός να κυνηγά με ηχομιμητική συσκευή με το πρόστιμο να φτάνει τα 500 ευρώ ενώ στην επαρχία Πάφου καταγράφηκαν 2 περιστατικά . Το ένα για εκπαίδευση σκύλων χωρίς άδεια κυνηγίου και χωρίς την απαιτούμενη άδεια (550 ευρώ) και το δεύτερο αφορούσε εκπαίδευση σκύλων με περισσότερους σκύλους (100 ευρώ πρόστιμο).