Με αρκετούς κυνηγούς να αγνοούν στοιχειώδεις νομοθεσίες, γραμμένους ή άγραφους νόμους για το κυνήγι αλλά ακόμη και βασικούς κανόνες ασφαλείας, το θέμα με τα επιμορφωτικά μαθήματα αλλά και τις κυνηγετικές εξετάσεις για απόκτηση κυνηγετικής άδειας είναι πάντα στην επικαιρότητα. Από το 2003 και μετά για να μπορέσει κάποιος να πάρει άδεια κυνηγίου στη Κύπρο θα έπρεπε να παρακολουθήσει επιμορφωτικά μαθήματα τα οποία διοργανώνει η Υπηρεσία Θήρας και να πετύχει σε εξετάσεις. 

Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό κυνηγών οι οποίοι κατέχουν κυνηγετική άδεια ποτέ δεν χρειάστηκε να μπουν στην συγκεκριμένη διαδικασία (συμπεριλαμβανομένου και του συγγραφέα). Παράλληλα πέραν από τις εξετάσεις και τα μαθήματα σε ένα άλλο κομμάτι το οποίο νοσούμε είναι το θέμα της κυνηγετικής παιδείας. Τα δύο αυτά θέματα θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι άμεσα συνδεδεμένα καθώς η σωστή κυνηγετική παιδεία εξασφαλίζει σε νέους κυνηγούς τις απαραίτητες και στοιχειώδεις γνώσεις για απόκτηση άδειας κυνηγίου ακόμη και χωρίς να παρακολουθήσουν τα επιμορφωτικά μαθήματα. 


Δυστυχώς σήμερα με 42 000 κυνηγετικές άδειες στο νησί μας, αρκετοί είναι αυτοί που είτε δεν πέρασαν από τα επιμορφωτικά μαθήματα λόγω ηλικίας και νομοθεσίας, είτε παρακολούθησαν τα μαθήματα σε ένα τυπικό χαρακτήρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ποτέ κανείς δεν απέτυχε στις συγκεκριμένες εξετάσεις. Παράλληλα τα μαθήματα είναι 100% θεωρητικά χωρίς καμία πρακτική δοκιμασία. Αυτό από μόνο του αποτελεί πρόβλημα καθώς για μία δραστηριότητα η οποία απαιτεί κατοχή και χρήση κυνηγετικού όπλου και δικαίωμα θήρευση άγριας ζωής θα έπρεπε να υπάρχουν πιο αυστηρά κριτήρια για να αποκτήσει κάποιος άδεια. 


Τι γίνεται σε άλλες προηγμένες κυνηγετικά χώρες. 


Γερμανία

Η Γερμανία θεωρείται ως μία από τις πιο προηγμένες κυνηγετικά χώρες με πέραν των 350 000 κυνηγών οι οποίοι χαίρουν εκτίμησης από το 88% + του πληθυσμού της χώρας τους. Οι κυνηγοί θεωρούνται τόσο σημαντική μονάδα στην διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος όπου τιμητικά παρίσταντο στις πλείστες αγροτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις για να ανοίξουν την εκδήλωση είτε με παρέλαση είτε με χορούς. 

Για να μπορέσει κάποιος να περάσει τις εξετάσεις στην Γερμανία θα πρέπει αναγκαστικά να μπορεί:

•    Να αναγνωρίζει τα διάφορα είδη άγριας ζωής, θηρεύσιμα και μη.

•    Να γνωρίζει την βασική βιολογία των θηραμάτων.

•    Να γνωρίζει πώς να μην προκαλεί ζημιά στην φύση.

•    Να γνωρίζει βασικές αρχές για Γεωργία και Δασοκομία. 

•    Να γνωρίζει τους νόμους, κανονισμούς και τεχνικές για τα φυσίγγια και τα όπλα.

•    Να γνωρίζει βασικές υγειονομικές αρχές διαχείρισης και επιθεώρησης θηραμάτων.

•    Να γνωρίζει τους νόμους για την προστασία της άγριας ζωής, της φύσης και του τοπίου.  

Επίσης για να μπορεί κάποιος να αποκτήσει άδεια κυνηγίου θα πρέπει: 

•    Να έχει αποδείξεις ότι παρακολούθησε πρακτικά μαθήματα λειτουργίας και χρήσης κυνηγετικού όπλου.

•    Να έχει ασφάλεια κυνηγίου έναντι τρίτου.

Οι νόμοι είναι πολύ αυστηροί και παράλληλα υπάρχει ικανοποιητική αστυνόμευση. Οι κυνηγοί μετέχουν ενεργά στην διατήρηση και προστασία του Περιβάλλοντος και υπάρχει συνεχώς αυξητική τάση των θηραμάτων. Αυτό τους επιτρέπει να έχουν μεγαλύτερες περιόδους για κυνήγι καθώς ουσιαστικά διατηρούν τους αριθμούς των θηραμάτων και επιβλαβών διαχειρίσιμους. 


Γαλλία 

Το κυνήγι ελέγχεται αυστηρά στη Γαλλία. Εάν κάποιος θέλει να κυνηγήσει στη Γαλλία θα χρειαστεί μια έγκυρη άδεια κυνηγιού. Αυτή η άδεια επιτρέπει στον κυνηγό να κυνηγάει σε μια δεδομένη περιοχή, για μια δεδομένη περίοδο. Η άδεια πρέπει να ανανεώνεται (επικυρώνεται) κάθε χρόνο.


Άδειες κυνηγιού στη Γαλλία

Για να έχετε το δικαίωμα κυνηγιού στη Γαλλία, είναι απαραίτητο να έχετε άδεια κυνηγιού. Οι κυνηγοί πρέπει να περάσουν μια θεωρία και πρακτική εξέταση πριν τους δοθεί άδεια. Και οι δύο αυτές εξετάσεις διοργανώνονται από την Εθνική Υπηρεσία Κυνηγιού και Άγριας Ζωής, ONCFS (Office National de Chasse et de la Faune Sauvage) και διεξάγονται όλο το χρόνο.

Για να προετοιμαστούν για αυτήν την εξέταση, οι κυνηγοί πρέπει να παρακολουθήσουν ένα υποχρεωτικό πρόγραμμα κατάρτισης. Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να λάβουν μέρος στην πρακτική εξέταση έως ότου έχουν περάσει τις εξετάσεις θεωρίας και πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 ετών την ημέρα της θεωρίας. Εάν ο υποψήφιος αποτύχει σε μία από τις εξετάσεις, τότε πρέπει να ξεκινήσει ξανά τη διαδικασία και να συμπληρώσει μια νέα φόρμα αίτησης.


Εξέταση

Η εξέταση θεωρίας περιλαμβάνει 21 ερωτήσεις με βάση τα ακόλουθα θέματα:

•Γνώση της άγριας πανίδας (αναγνώριση θηραμάτων και προστατευόμενων ειδών, βιολογία των ζώων και ο τρόπος ζωής τους).

•Γνώση κυνηγιού (διαφορετικές τεχνικές κυνηγιού, γνώση και χρήση κυνηγετικών σκύλων και λεξιλόγιο κυνηγιού).

•Γνώση των κανόνων και των νόμων σχετικά με τις κυνηγετικές πολιτικές και την προστασία της φύσης.

•Γνώση όπλων και πυρομαχικών, τρόπος χρήσης τους και κανόνες ασφαλείας.


Μετά τη θεωρητική εξέταση και αφού ο εξεταζόμενος απαντήσει σωστά στις 16 από τις 21 ερωτήσεις, ο εξεταζόμενος έχει 18 μήνες για να περάσει τις πρακτικές εξετάσεις. Η εξέταση έχει τρία μέρη:

•Προσομοίωση κυνηγιού, πυροβολισμού με κενά.

•Δοκιμή σκοποβολής, με μαύρους στόχους που αντιπροσωπεύουν είδη που μπορούν να κυνηγηθούν και κόκκινοι στόχοι που αντιπροσωπεύουν προστατευόμενα είδη ή ζώα που δεν μπορούν να κυνηγηθούν.

•Πυροβολώντας έναν κινούμενο στόχο.


Βέλγιο 

Το Βέλγιο θεωρείται ως μια από τις γενέτειρες χώρες τόσο του σύγχρονου κυνηγίου όσο και  της εξέλιξης των κυνηγετικών όπλων.  

Για να βγάλει κάποιος άδεια κυνηγίου στο Βέλγιο θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς τόσο μια θεωρητική εξέταση όσο και ένα πρακτικό τεστ.

Και οι δύο δοκιμές είναι αρκετά αυστηρές και υπάρχουν πολύ αυστηρές οδηγίες σχετικά με το περιεχόμενο και τους εξουσιοδοτημένους να απονέμουν πιστοποίηση. Η πρακτική δοκιμή περιλαμβάνει εκπαίδευση και οδηγίες σχετικά με τη χρήση του όπλου και την ασφάλεια του όπλου. Τα άτομα πρέπει να φτάσουν σε υψηλό επίπεδο ως σκοπευτές και να δείξουν υπεύθυνη στάση για τη χρήση πυροβόλων όπλων και την ασφάλεια των συναδέλφων κυνηγών τους για να περάσουν το τεστ.

Μπορούν να παρακαθίσουν σε θεωρητικές εξετάσεις από την ηλικία των 16 χρονών για να πάρουν την θεωρητική διαπίστευση όπου εκεί καλούνται να απαντήσουν σε αρκετά θέματα τα οποία αφορούν τους νόμους, την βιολογία των θηραμάτων, τους κανόνες κυνηγίου, τον σεβασμό της φύσης και την εκπαίδευση των κυνηγετικών τους σκύλων. Με την πλειοψηφία των κυνηγών να παραδέχονται το γεγονός ότι δεν υπάρχει σωστή καλλιέργεια κυνηγετικής παιδείας στην χώρα μας αλλά και παράλληλα η απόκτηση κυνηγετικής άδειας γίνεται με χαμηλά κριτήρια εισδοχής θα πρέπει η όλη διαδικασία να επαναξιολογηθεί. Αν σκεφτούμε ότι ποσοστό 4 - 5% κάθε χρόνο βγάζουν για πρώτη φορά κυνηγετική άδεια, είναι σημαντικό να κάνουν μια σωστή αρχή εάν θέλουμε να αλλάξουμε τα κυνηγετικά δρώμενα προς το καλύτερο. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να υπάρχουν πιο ψηλά κριτήρια εισδοχής αλλά σίγουρα θα ασχολούνται μόνο εκείνοι που το σέβονται και το εκτιμούν. Αυτό θα μειώσει και τα κακά παραδείγματα, θα απομονώσει και αυτούς που κάνουν καταστροφές και σε πάροδο μερικών χρόνων οι πλειοψηφία θα είναι σε πολύ καλύτερο κυνηγετικό επίπεδο από την μειοψηφία όσων δεν εφαρμόζουν τους γραμμένους και άγραφους νόμους.