Σε όλους μας έχει τύχη κάποια δεδομένη στιγμή να πατήσουμε τη σκανδάλη αλλά να μην σπάσει το καψύλλιο και κατ’ επέκταση είτε το θήραμα, είτε ο δίσκος απομακρύνονται με ασφάλεια. Πολλές φορές μάλιστα μπορεί να δούμε χαρακτηριστικά και ένα ελαφρύ χτύπημα στον κάλυκα χωρίς όμως να σπάσει το καψύλλιο. Το να μην σπάσει ένα καψύλλιο μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες και θα δούμε τους πιο σημαντικούς πιο κάτω:

1) Μπορεί να έχει πάθει κάποια ζημιά η βελόνα. Η βελόνα του όπλου μπορεί είτε από τον καιρό, είτε από την χρήση, είτε από κακή συντήρηση ή κακή ποιότητα μετάλλων να έχει πάθει ζημιά. Η ζημιά αυτή μπορεί να χωριστεί σε τρείς κύριες κατηγορίες. Α) Να έχει κοπεί η βελόνα και να μην μπορεί να λειτουργήσει. Β) Να έχει φθαρεί και να έχει κοντύνει με αποτέλεσμα η κεφαλή της βελόνας να μη φτάνει μέχρι έξω ικανοποιητικά για να σπάσει το καψύλλιο (σε αυτή την περίπτωση μπορεί να φαίνεται μικρό χτύπημα στο καψύλλιο). Γ) Να έχει σπάσει η βελόνα, τα κομμάτια να είναι στη θέση τους, να βγαίνει λίγο έξω με το πάτημα της σκανδάλης αλλά να μην έχει δύναμη να σπάσει το καψύλλιο.

2) Μπορεί να έχουν μπει ακαθαρσίες μέσα στο σύστημα πυροδότησης και να εμποδίζουν τη βελόνα να λειτουργήσει κανονικά και με δύναμη για να κάνει τη δουλειά της. Αυτό το φαινόμενο παρατηρείται κυρίως όταν βάζουμε λιπαντικό μέσα στο Action του όπλου και σε συνδυασμό με τις σκόνες δημιουργούνται ξένα σώματα μέσα στο σύστημα πυροδότησης και μαγκώνουν τον μηχανισμό. 3) Μπορεί να έχουν αδυνατήσει οι σούστες που δίνουν ώθηση στο να φύγουν τα κοκκόρια και να χτυπήσουν οι βελόνες με δύναμη το καψύλλιο. 4) Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει φθορά σε κάποια από τα κομμάτια του συστήματός πυροδότησης με αποτέλεσμα να μη διεξάγεται σωστά η πυροδότηση. 5) Μπορεί να έχουν χαλαρώσει τα κλειδιά του όπλου μας και να έχει απομακρυνθεί η κάννη από το κκαθρεύτι του όπλου με αποτέλεσμα να μη φτάνουν οι βελόνες να σπάσουν το φυσίγγιο. 6) Υπάρχει και πάντοτε η πιθανότητα το καψύλλιο να είναι υπερβολικά σκληρό (ελαττωματικό) και να μη σπάει.

Σε περίπτωση που βρεθούμε σε μια τέτοια κατάσταση εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι: Α) Αν δεν πυροβολήσει το όπλο μας αφαιρούμε τα φυσίγγια και παρατηρούμε. Εάν υπάρχει σημάδι στο φυσίγγιο που βρισκόταν στην κάννη που επιλέξαμε να πυροβολήσουμε. Παρατηρούμε εάν φαίνονται οι κεφαλές των βελόνων. Σε περίπτωση που βλέπουμε τις κεφαλές αλλάζουμε φυσίγγια και προσπαθούμε να πυροβολήσουμε ξανά. Εάν και πάλι το όπλο δε σπάσει το φυσίγγι μας, πολύ πιθανό να σημαίνει ότι το πρόβλημα δεν είναι το φυσίγγι αλλά ένα από αυτά που αναφέραμε. Σε μία τέτοια περίπτωση το όπλο πρέπει να πάει για επιδιόρθωση σε οπλουργό. Εάν δεν έχουμε άλλο όπλο να κυνηγήσουμε και επιλέξουμε να συνεχίσουμε με το συγκεκριμένο όπλο και με μόνο μία σκανδάλη, εδώ υπάρχει ακόμη ένας κίνδυνος. Μπορεί εάν η ζημιά είναι μέσα στο σύστημα της σκανδάλης και έχουμε κάτι σπασμένο να δημιουργήσουμε περισσότερο πρόβλημα καθώς τα σπασμένα μέρη μπορεί να φράξουν κάποια μέρη από την άλλη βελόνα. Φυσικά δε διατρέχουμε κάποιο άμεσο κίνδυνο και εάν υπάρχει ευχέρεια να πάρουμε κάποιο άλλο όπλο, τόσο το καλύτερο.
Το σύστημα πυροδότησης είναι ένα από τα σημεία που πρέπει να ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ιδιαίτερα σε όπλα τα οποία τυγχάνουν αρκετής χρήσης. Τα όπλα ανάλογα με τη χρήση τους πρέπει να ελέγχονται για να προλαβαίνονται τέτοιες περιπτώσεις που μπορεί να μας καταστρέψουν μια εξόρμηση ή έναν αγώνα. Πρόσφατα κάποιος φίλος είχε πάει για κυνήγι στο εξωτερικό και πήρε μαζί και το όπλο του πληρώνοντας αρκετά χρήματα για τη μεταφορά του. Δυστυχώς από την πρώτη κιόλας μέρα η μια σκανδάλη δε λειτουργούσε λόγω αδυναμίας της σούστας με αποτέλεσμα να μην απολαύσει το κυνήγι με το όπλο του και να καταστραφεί το κυνηγετικό του ταξίδι. Έτσι λοιπόν η έγκαιρη πρόληψη και η σωστή συντήρηση θα μας απομακρύνει από τέτοια ενδεχόμενα.

Καλό κυνήγι και καλές επιστροφές.