Γενικός Αντιπρόσωπος: Π. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ Λτδ.

P.O. Box 40217, 6302 Λάρνακα, Κύπρος

Τηλ.: +357 24 530 309

Φαξ: +357 24 530 503

www.gamo.com