Οι επαρχίες θα υποδείξουν και τους εκπροσώπους τους στο νέο Δ.Σ οι οποίοι στη συνέχεια θα καταρτιστούν σε σώμα

 

Το ερχόμενο Σάββατο 5 Δεκεμβρίου και ώρα 4.30 μ.μ, θα πραγματοποιηθεί στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία (περιοχή ΡΙΚ), η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου, που φέτος θα είναι και εκλογική για την ανάδειξη νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για 4ετή θητεία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΚΟΚ,


«Η κάθε Επαρχία συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις με πέντε (5) αντιπροσώπους όπως προνοεί το άρθρο 9 του Καταστατικού της Ομοσπονδίας, με έγγραφο που κατατίθεται στον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, πριν από την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.


Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, λήγει τη φετινή χρονιά και η κάθε Επαρχία θα πρέπει να ορίσει κατά τη Γενική Συνέλευση, με έγγραφο που κατατίθεται στον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τρία (3) μέλη για το νέο Δ.Σ., όπως προνοεί το άρθρο 13 (1, α & β). Τονίζεται ότι άτομα τα οποία ευρίσκονται στο εγκεκριμένο προσωπικό της Ομοσπονδίας ή στο Σχέδιο Επαγγελματικής Αποκατάστασης του ΚΟΑ, τα εκάστοτε μέλη των εθνικών και προεθνικών ομάδων και οι ομοσπονδιακοί προπονητές, δεν μπορούν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας»


Η Συνέλευση θα ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα, που περιλαμβάνονται στην Ημερήσια Διάταξη

  1. Πρακτικά προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης
  2. Λογοδοσία Προέδρου
  3. Οικονομικές καταστάσεις και εκλογή ελεγκτικού γραφείου
  4. Ορισμός Νέου Διοικητικού Συμβουλίου ΣΚΟΚ
  5. Διάφορα