Διευκρινήσεις για τις κυνηγετικές δραστηριότητες με βάση τα νέα μέτρα εξέδωσε η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας σε ανακοίνωσή της. 

Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Θήρας ενημερώνει τους κυνηγούς, ότι όλες οι δραστηριότητες που επιτρέπονται μέσω ανανεωμένων αδειών κυνηγίου (κυνήγι και εκπαίδευση κυνηγετικών σκύλων), επιτρέπονται υπό τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

1. Η διακίνηση επιτρέπεται μετά τις 5:00π.μ., με αποστολή γραπτού μηνύματος (sms), για φυσική άθληση (επιλογή του άρθρου 6), στον αριθμό 8998.

2. Επιτρέπονται οι δραστηριότητες κυνηγίου, σε άλλη επαρχία, από την επαρχία του χώρου διαμονής του κυνηγού, για εύλογο χρονικό διάστημα, το αργότερο μέχρι τη δύση του ηλίου. Με τη λήξη της δραστηριότητας και πριν την αναχώρηση για επιστροφή του στον χώρο διαμονής του, ο κυνηγός θα αποστέλλει δεύτερο μήνυμα sms (επιλογή αριθμός 6). Σημειώνεται ότι η μετακίνηση μετά τις 9:00μ.μ. απαγορεύεται.

3. Οι δραστηριότητες κυνηγίου, εντός της επαρχίας του χώρου διαμονής του κυνηγού θα γίνονται με αποστολή μηνύματος sms για φυσική άθληση (επιλογή του αριθμού  6), που ισχύει για περίοδο τριών ωρών. Πριν τη λήξη της περιόδου αυτής ο κυνηγός μπορεί,  εάν το επιθυμεί, να στείλει δεύτερο μήνυμα sms, οπότε μπορεί να συνεχίσει τη δραστηριότητά του για άλλες τρεις ώρες. Νοείται, πως ο χρόνος μετάβασης προς και από τον χώρο κυνηγίου, περιλαμβάνεται στον συνολικό διαθέσιμο χρόνο.

4. Άτομα άνω των 65 ετών δύνανται να παρουσιάσουν έγγραφη δήλωση κατ΄ εξαίρεση μετακίνησης, υπό την προϋπόθεση ότι η κατ΄ εξαίρεση μετακίνησή τους δεν υπερβαίνει συνολικά τις δύο μετακινήσεις ημερησίως.

5. Κατά τη μετακίνηση των κυνηγών, εντός των μεταφορικών μέσων, θα πρέπει να τηρούνται όλες οι πρόνοιες του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 2) του 2021.

6. Οι συναθροίσεις πέραν των δύο προσώπων, απαγορεύονται σύμφωνα με το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 2) του 2021.

7. Κατά τους ελέγχους που θα διεξάγονται, οι κυνηγοί θα πρέπει να υποδεικνύουν το μήνυμα που έχουν στείλει, την ταυτότητά τους καθώς και την ανανεωμένη άδεια κυνηγίου τους.

8. Όλα τα πιο πάνω ισχύουν μόνο για τις κυνηγετικές δραστηριότητες νοουμένου ότι ο κυνηγός έχει ανανεωμένες τις σχετικές άδειες.


Το Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών σε επιστολή του προς τον Υπουργός Εσωτερικών ζητά όπως οι όροι οι οποίοι εφαρμόζονται για όσους μεταβαίνουν εκτός επαρχίας τους να ισχύουν και για αυτούς που μένουν στην επαρχία τους. Με αυτό τον τρόπο, αναφέρει,  δεν ωθούμε κόσμο να πηγαίνει εκτός επαρχίας και δεν είναι άδικα τα μέτρα για όσους ασκούν την δραστηριότητα εντός της επαρχίας τους όπου ο χρόνος για 3ωρη ενασχόληση για κυνήγι και ψαρέμα με την μετακίνηση είναι αρκετά περιοριστικός.