Μετά από ένα χρόνο εντατικής συζήτησης με τα κράτη μέλη, μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για γενική απαγόρευση του κυνηγιού (και της αλιείας) σε μια νέα κατηγορία αυστηρά προστατευόμενων περιοχών που καλύπτει το 10% της γης της ΕΕ απορρίφθηκε καθώς κρίθηκε αδικαιολόγητο μέτρο περιορισμού της απώλεια βιοποικιλότητας

Ο Πρόεδρος του FACE, Torbjörn Larsson δήλωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που επικράτησε η κοινή λογική και που δεν υπάρχει γενική απαγόρευση κυνηγιού σε αυτή τη νέα κατηγορία αυστηρά προστατευόμενων περιοχών. Η FACE έχει αντιταχθεί ενεργά στην αδικαιολόγητη απαγόρευση του κυνηγιού, τονίζοντας ότι οι κυνηγοί διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών στην Ευρώπη». Ευχαριστώντας τα μέλη του FACE που συζήτησαν ενεργά αυτό το αρχείο σε εθνικό επίπεδο, ο Torbjörn Larsson πρόσθεσε: «Αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι για τα 7 εκατομμύρια κυνηγούς της Ευρώπης να συνεργαστούν».

Οι κυνηγοί της Ευρώπης διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη διατήρηση και τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών με βάση την κοινότητα.