Μάθετε τον καιρό μέσα από το Cyprus Weather Organisation : 

https://www.cyprus-weather.org/