Μάθετε τον καιρό μέσα από το AccuWeather : 

https://www.accuweather.com/en/cy/limassol/124034/weather-forecast/124034