Το Πολιτικό Γραφείο του Κινήματος Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών, μετά από σύσκεψη της εκτελεστικής επιτροπής έχει αποφασίσει όπως, το Κίνημα κατέλθει στις επερχόμενες Βουλευτικές Εκλογές για διεκδίκηση βουλευτικών εδρών σε συνεργασία με το Κίνημα Ανεξάρτητων, το οποίο εκπροσωπείται από την Ανεξάρτητη Βουλευτή Κα Άννα Θεολόγου.

Σε ανακοίνωσή τους, μέλη του Κινήματος Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών, αναφέρουν " Το Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών αφού έλαβε υπόψη του όλα τα πολιτικά δεδομένα, αποφάσισε ότι για να μπορέσουν να αποκτήσουν οι Κύπριοι Κυνηγοί αλλά και Κύπριοι Πολίτες καθαρές, αχρωμάτιστες και ακομμάτιστες φωνές, μακριά από τα πολιτικά κατεστημένα όπως προβεί σε συνεργασία με το Κίνημα Ανεξάρτητων σε σχηματισμό ενός οριζόντιου ψηφοδελτίου.

Τα δύο Κινήματα έχουν καταλήξει σε κοινό μνημόνιο συναντίληψης ως μέρος της συνεργασίας, το οποίο έχει ως σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση του Κύπριου κυνηγού και την διαφύλαξη της κυνηγετικής δραστηριότητας, μέσα από τον σεβασμό προς την φύση με προοδευτικές περιβαλλοντικές θέσεις.

Επίσης, η συνεργασία θα υπάρχει στα θέματα οικονομίας, υγείας, παιδείας και δικαιοσύνης τα οποία μας απασχολούν όλους ως ευαισθητοποιημένους πολίτες και θα παρουσιαστεί λίαν συντόμος.

Η φύση, το περιβάλλον και το κυνήγι απαιτούν ανθρώπους καθαρούς μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες.

Καλούμε όλους τους ευσυνείδητους και νόμιμους κυνηγούς σε πλήρη συσπείρωση για να μην λαμβάνονται αποφάσεις για εμάς χωρίς εμάς. Για ένα ελπιδοφόρο μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας."