Με 40 διαφορετικές ρυθμίσεις για τέλεια προσαρμογή και βάρος μόλις 2,700kg αποτελεί ιδανική επιλογή για κάθε εξόρμηση. 


ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ


Για πληροφορίες: 

BULLDON

Benelli

Nicosia - Cyprus | Tel: +357 22 621 548 | Fax: +357 22 623 008

Email: info@bulldoncy.com | Web: www.bulldoncy.com

Follow us on : Facebook and Instagram : @Benelli Cyprus