Ανανεωμένο - Βελτιωμένο - Ευπροσάρμοστο 

Silver and Black Edition 


BULLDON

Benelli

Nicosia - Cyprus | Tel: +357 22 621 548 | Fax: +357 22 623 008

Email: info@bulldoncy.com | Web: www.bulldoncy.com

Follow us on : Facebook and Instagram : @Benelli Cyprus