Το νέο 828U ανανεωμένο, βελτιωμένο, ευπροσάρμοστο!


Silver Edition & Black Edition


Περισσότερες πληροφορίες: BULLDON BENELLI 

Nicosia - Cyprus | Tel: 22621548 | email: info@bulldoncy.com | Web: www.bulldoncy.com