Για πρώτη φορά από το 1983 διακόπηκε συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΣΚΟΚ μετά την αποχώρηση τεσσάρων οργανώσεων Λεμεσού, Παραλιμνίου, Λευκωσίας και Αμμοχώστου.

Λόγος της αντιπαράθεσης ήταν το γεγονός ότι υπήρξε έντονη διαφωνία όσον αφορά το θέμα πολιτικής για τους προπονητές του αθλήματος ΣΚΗΤ.

Όπως πληροφορηθήκαμε, συγκεκριμένοι 2 αθλητές επιθυμούσαν την πρόσληψη ξένου ομοσπονδιακού προπονητή ενώ αρκετοί άλλοι αθλητές ήθελαν να παραμείνουν οι υφιστάμενοι κύπριοι προπονητές.

Δεδομένης και της παρούσας οικονομικής κατάστασης αλλά και του γεγονότος ότι οι πλειονότητα των αθλητών ήθελε να παραμείνουν οι υφιστάμενοι προπονητές οι 4 οργανώσεις διαφώνησαν με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν από τη συνεδρίαση.