Από την Δευτέρα 3 Ιανουαρίου τίθεται σε ισχύ η νέα περίοδος για εκπαίδευση κυνηγετικών σκύλων. Σύμφωνα με πληροφορίες μας για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο όσοι έχουν πληρώσει το σχετικό τέλος των €20 για εκπαίδευση σκύλων και οι σκύλοι έχουν microchip και είναι εγγεγραμμένοι στην κυνηγετική άδεια του ιδιοκτήτη, μπορούν να εκπαιδεύουν μέχρι 4 σκυλιά σε όλες τις επιτρεπόμενες περιοχές κυνηγίου. Μετά τον Φεβρουάριο θα υπάρχουν καθορισμένες περιοχές μέχρι 15 Ιουλίου οι οποίες περιγράφονται στο σχετικό διάταγμα.


Από την Τρίτη 4 Ιανουαρίου και κάθε Τρίτη και Σάββατο από τις 08:00-15:00 θα επιτρέπεται το κυνήγι μπεκάτσας σε καθορισμένες περιοχές σύμφωνα με το διάταγμα σε κυνηγούς που έχουν πιστοποιημένους και εγγεγραμμένους στην άδεια τους σκύλους φέρμας κατηγορίας 7. Η επιπρόσθετη άδεια κοστίζει €50 και για τον σκύλο €30 και ο κυνηγός δικαιούται να παίρνει μέχρι 2 σκύλους.


Επίσης όσοι επιθυμούν να παίρνουν σκύλο επαναφοράς για το κυνήγι τσίκλας θα πρέπει να τον εγγράψουν στην άδεια τους και να πληρώσουν το σχετικό τέλος των €30.


Οι εγγραφές των σκύλων και οι επιπρόσθετες άδειες βγαίνουν μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα www.gws.moi.gov.cy