Σε όλες τις επαρχίες εκτός των απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου, θα επιτρέπεται από αύριο 15.7.2023 μέχρι και την τελευταία Κυριακή (7 ημέρες) πριν από την έναρξη του κυνηγίου του επιδημητικού θηράματος (περίοδος κυνηγίου λαγού, πέρδικας και φραγκολίνας) του 2023 η εκπαίδευση / άσκηση των κυνηγετικών σκύλων (μέχρι και τέσσερις 4).

Κατά τις ημέρες όπου σε συγκεκριμένες περιοχές επιτρέπεται το κυνήγι της φάσας και του τρυγονιού, η εκπαίδευση / άσκηση των κυνηγετικών σκύλων απαγορεύεται.  Τόσο τις συγκεκριμένες ημέρες, αλλά και  σε όλες τις περιοχές όπου το κυνήγι της φάσας και του τρυγονιού επιτρέπεται καθημερινά.