Ενώ ο Κυνολογικός όμιλος Κύπρου έχει ήδη πέραν των 15 αγωγών εναντίον του από πρώην μέλη, εκτροφείς, με το μέλλον του Ομίλου να κρίνεται αμφισβητήσιμο σε περίπτωση που χάσει κάποιες από τις αγωγές. Μια νέα εξέλιξη έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο αυτή την άποψη.


Σύμφωνα με πληροφορίες του περιοδικού μας από ένα από τα πρώην μέλη του Κυνολογικού Ομίλου Κύπρου, ο Κ.Ο.Κ έχει προχωρήσει σε αγωγή ενάντια σε 19 πρόσωπα, τακτικά μέλη και μη μέλη του Ομίλου μερικοί εκ των οποίων είναι πρώην αλλά και νυν μέλη του Δ.Σ και διεκδικεί αποζημιώσεις άνω των δύο εκατομμυρίων ευρώ.


Αυτή η κίνηση προκαλεί μεγάλα ερωτήματα την δεδομένη στιγμή καθώς το νέο Δ.Σ έχει αναλάβει τα καθήκοντα του από το 2018 και θα μπορούσε να πει κάποιος ότι η αγωγή την δεδομένη στιγμή και μάλιστα εναντίον ατόμων τα οποία βρίσκονται και στο παρών Δ.Σ προκαλεί μεγάλα ερωτηματικά.


Σε μία παλαιότερη μας ανάρτηση και δημοσίευση στο περιοδικό μας, είχαμε αποστείλει ερωτήσεις προς τον πρόεδρο του Κυνολογικού Ομίλου Κύπρου αναφορικά με το μέλλον του Κυνολογικού Ομίλου κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες τις οποίες όμως ποτέ δεν απάντησε.


Ένα από τα βασικά μας ερωτήματα ήταν κατά πόσο θα μπορούσε να επιβιώσει οικονομικά ο όμιλος αν κάποιες από τις αγωγές εναντίον του κερδιζόντουσαν. Με τις νέες εξελίξεις το ερώτημα αυτό ενισχύεται. Για κάθε ακρόαση εναντίον των 19, τα δικαστικά και δικηγορικά έξοδα ανέρχονται περίπου από τα €800-€1800. Αν ο όμιλος χάσει τις μισές από αυτές μιλάμε για ακόμη ένα τεράστιο ποσό εναντίον του Ομίλου χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα δικηγορικά έξοδα τα οποίο ο ίδιος ο όμιλος πληρώνει στους δικηγόρους του και τα οποία πιθανό να είναι τα αντίστοιχα.


Με λίγα λόγια και σύμφωνα με τα δεδομένα το Ταμείο του Κ.Ο.Κ αλλά και το μέλλον του, τείνουν να είναι προς αμφισβήτηση.


Ένα άλλο μεγάλο ερώτημα είναι τα πόσα χρήματα πιθανό να έχασε μέχρι σήμερα ο Κ.Ο.Κ από την μη ενεργή συμμετοχή αρκετών εκτροφέων αλλά και ιδιοκτητών σκύλων σε show του Ομίλου λόγω της σύγκρουσής του Ομίλου μαζί τους.