Κυνηγός εντοπίστηκε χθές να κυνηγά με τη χρήση τεσσάρων (4) δικτύων στην επαρχία Αμμοχώστου με το πρόστιμό που του επιβλήθηκε να φτάνει τις €6.500!


Στην επαρχία Λευκωσίας εκδόθηκε 1 εξώδικο €300 για άσκηση σκύλων σε απαγορευμένη περιοχή ενώ στη Λεμεσό, μέλη της υπηρεσία θήρας εντόπισαν 2 υποθέσεις για σκύλους σε απαγορεύμενη περιοχή (€500 έκαστος) και μια υπόθεση για άσκηση σκύλου χωρίς την απαιτούμενη άδεια (€200). 


Στην Πάφο, υπήρξαν συνολικά 5 παράνομες υποθέσεις:

  • Μία υπόθεση για μεταφορά έμφορτου όπλου (€500)
  • Μία υπόθεση για μεταφορά όπλου εντός οχήματος και εκτός θήκης (€150)
  • Μία υπόθεση για άσκηση σκύλων σε απαγορευμένη περιοχή (€300) 
  • Μία υπόθεση για άσκηση σκύλων χωρίς την απαιτούμενη άδεια (€200)
  • Μία υπόθεση για περισσότερους σκύλους κατά την εκπαίδευση (€100)