Ακόμη να επιλυθεί το θέμα με την πιστοποίηση σκύλων για το κυνήγι μπεκάτσας και τσίκλας. Δεν εξέδωσε ακόμη το διάταγμα το Ταμείο Θήρας- Ξεκάθαρη η θέση της Ομοσπονδίας Κυνηγίου.

    

Άγνωστο παραμένει ακόμη το διάταγμα και οι όροι του ως αναφορά την αναγνώριση σκύλων για συνοδεία κυνηγών στο κυνήγι μπεκάτσας και κυνήγι τσίκλας. Ενώ βρισκόμαστε μόνο μερικές μέρες πριν την έναρξη της νέας κυνηγετικής χρονιάς η Υπηρεσία Θήρας ακόμη δεν έθεσε τους όρους του διατάγματος για αναγνώριση συγκεκριμένων φυλών σκύλων . Να υπενθυμίσουμε ότι μόλις ξεκίνησε πριν δύο χρόνια το κυνήγι με σκύλους φέρμας και σκύλους επαναφοράς η αξιολόγηση της φυλής γινόταν από κριτές του Κυνολογικού Ομίλου Κύπρου. Μάλιστα στα πρώτα στάδια ήταν ξεκάθαρο ότι ημίαιμα σκυλιά θα μπορούσαν να εγγραφούν μόνο κατά τα δύο πρώτα χρόνια. Λόγω όμως κάποιον προβλημάτων στον Κυνολογικό όμιλο Κύπρου αλλά και του υψηλού κόστους αναγνώρισης το Ταμείο θήρας ήθελε όπως εξεύρει άλλο τρόπο αναγνώρισης και πιστοποίησης των φυλών. Σύμφωνα με κάποιες δηλώσεις του Προϊστάμενου του Ταμείου Θήρας πριν λίγο καιρό την εξέταση αυτή και πιστοποίηση θα την εκτελούσαν οι κτηνίατροι.  Φυσικά αυτό δεν θα έπρεπε να είναι πρόβλημα για σκυλιά αναγνωρισμένα με Pedigree παρά μόνο για σκυλιά τα οποία δεν έχουν πιστοποιητικό καθαροαιμίας.   

Σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της Ομοσπονδίας Κυνηγίου έχει σταλεί ένα προσχέδιο του διατάγματος στην Ομοσπονδία από το Ταμείο Θήρας το οποίο όμως θα προκαλέσει ταλαιπωρία στον κυνηγόκοσμο και θα χωρίσει τους κυνηγούς σε δύο κατηγορίες. Η θέση της Ομοσπονδίας είναι ότι τα σκυλιά τα οποία έχουν πιστοποιηθεί από τον Κυνολογικό όμιλο δεν χρειάζονται περαιτέρω εξετάσεις. Όσα σκυλιά δεν είναι πιστοποιημένα θα έπρεπε να μπορούν να πιστοποιηθούν   από  αρμόδια άτομα ή φορείς όπως αναγνωρισμένους κριτές της συγκεκριμένης κατηγορίας, από τους Ομίλους, από τον Κυνολογικό ή  ακόμη και από κτηνίατρους είτε ατελώς είτε με ένα πολύ μικρό συμβολικό ποσό. Σε αντίθετη περίπτωση θα δημιουργηθεί μία ανάγκη την οποία κάποιοι θα εκμεταλλευθούν ενώ θα ταλαιπωρηθεί και αρκετός κόσμος κάτοχος πιστοποιημένων καθαρόαιμων σκύλων αδίκως. 


Η Ομοσπονδία αναμένει το τελικό διάταγμα από Το Ταμείο Θήρας μέχρι της 18 Οκτωβρίου