Με επιστολή τους προς τα ΜΜΕ στις 13/10 η Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου καταγγέλλει κάποια μέσα για εσκεμμένη παραπλάνηση του κυνηγόσκομου με ψευδή δημοσιεύματα για να στραφούν τα πυρά εναντίον του προέδρου της Κ.Ο.Κ & Δ.Α.Ζ και της ηγεσίας της.

Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος της Κ.Ο.Κ & Δ.Α.Ζ δήλωσε σήμερα στο περιοδικό μας ότι σύμφωνα με τα πρακτικά της Ομοσπονδίας, ο ίδιος πρότεινε να γίνει διαμαρτυρία στην περιοχή του Ακάμα σε χρονικό διάστημα όπου θα μπορούσε να οργανωθεί μια πετυχημένη διαμαρτυρία με την βοήθεια και άλλων φορέων. Με την πρόταση του συμφώνησε η πλειοψηφία του Παγκυπρίου Συμβουλίου και του δόθηκε η εντολή να διαβουλευτεί με άλλους φορείς.

Ο πρόεδρος της Επαρχιακής Πάφου εξέφρασε την άποψη ότι καλό θα ήταν να διοργανωθεί μια εκδήλωση καθαριότητας για να σταλούν κάποια μηνύματα στο παρόν στάδιο η οποία θα στείλει και τα μηνύματα διαμαρτυρίας πριν την μεγάλη εκδήλωση.

Σύμφωνα με δηλώσεις του ιδίου του Προέδρου της επαρχιακής Πάφου, κου Θεοδοσίου, όλες οι επαρχίες θα στηρίξουν την εκδήλωση καθαριότητας στις 23/10 αν και η μεγάλη εκδήλωση διαμαρτυρίας θα διοργανωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο με την συμμετοχή αρκετών άλλων οργανώσεων και φορέων.

Ως εκ τούτου φαίνεται ξεκάθαρα ότι κάποια δημοσιεύματα που δημοσιεύτηκαν σκοπό είχαν να στρέψουν την κοινή γνώμη εναντίον της ηγεσίας της Ομοσπονδίας αλλά και άλλων επαρχιακών.

Στις 23 λοιπόν του Οκτώβρη θα υπάρχει εκδήλωση καθαριότητας από την επαρχιακή Πάφου υπό μορφή διαμαρτυρίας την οποία θα στηρίξουν όλες οι επαρχιακές και σε μεταγενέστερο στάδιο η επίσημη διαμαρτυρία από την Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου.