Διατίθεται καθαρόαιμο κουτάβι θυληκό segugio Italiano αίματα podenizza για λάτρεις της φυλής 40 ημερών αποπαρασιτωμένο με ένα εμβολιο. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 96474720