1. Διατίθενται ζεύγος PERAZZI Κάννες για MX8, MX2000, MX12.

          Mήκος: 71cm ή 28'' Multichoke 

          Καινούργιες

          Ειδική τιμή: 2500 ευρώ

          Τηλ: 99612345

2. Διατίθεται ζευγάρι ΙΑΒ Premier 80 Τραπ και Σκητ χειροποιήτα συλλεκτικά σε πολύ καλή κατάσταση. 

    Τιμή: 2000 ευρώ έκαστο ή 3000 ευρώ και τα δυο

    Τηλ: 99612345